Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals (actualitzada)

(L'article 19 d'aquesta norma ha estat modificat per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica -art. 7-)

 

Objecte: Aquesta Llei té per objecte establir les normes generals per a la protecció i el benestar dels animals que es troben de manera permanent o temporal a Catalunya, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores.

Data que entra en vigor: el Decret legislatiu i el Text refós que aprova entren en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC núm. 5113, de 17 d'abril de 2008.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)