Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: ORDRE EMO/328/2012, de 18 d'octubre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012

 

Objecte: Establir el règim de permisos, de canvi de torn i de retribució de les persones treballadores que han de complir amb la jornada laboral el dia de les eleccions al Parlament de Catalunya (diumenge dia 25 de novembre de 2012).
 

Data que entra en vigor: Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

 

Publicació oficial: DOGC núm. 6242, de 29 d'octubre de 2012.

Òrgan gestor: Departament d'Empresa i Ocupació.

 

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació anexa).