Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: ORDRE TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local.

Objecte:

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de les subvencions dels Programes de suport al desenvolupament local següents:
- Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica.
- Programa d'Agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL)
- Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte Treball a les 7 comarques


Data d'entrada en vigor:

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC Núm. 7673, de 27 de juliol de 2018.