Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Derogat] Subvenció: Ordre TES/81/2012, de 23 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental

Objecte: Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions per a la implantació de sistemes voluntaris de gestió ambiental.

Beneficiaris: Els ens locals, les associacions d'ens locals i els seus organismes autònoms.

Terminis: El termini de presentació de les sol·licituds s'establirà a les corresponents convocatòries.

Publicació oficial: DOGC núm. 6105, d'11 de juny de 2012.

Òrgan gestor: Departament de Territori i Sostenibilitat.

Observacions: Aquesta Ordre ha estat derogada per l'Ordre TES/130/2015, de 4 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental, la qual trobareu com e contingut relacionat.