Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ PRE/1056/2019, de 16 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals previstes al Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener (ref. BDNS 450834)

Objecte:

Convocar, mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, les subvencions previstes a l'article 6 del Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats pels últims temporals.


Beneficiaris:

Tindran la consideració d'entitats beneficiàries els ajuntaments, les diputacions provincials, les comarques i les mancomunitats afectats pels episodis de nevades, pluges, vents i fenòmens costaners esdevinguts entre el 15 i el 23 de gener de 2017.


Termini presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds de subvenció es presentaran en el termini d'un mes, a partir de la data de publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si l'últim dia fos inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Les sol·licituds han de tenir la informació i documentació que s'indica a la base 6 de l'Ordre PRE/62/2019, de 3d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals previstes al Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener.


Data publicació:

DOGC  núm 7860, de 25 d'abril de 2019.


Òrgan gestor:

Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya.