Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 4/2004, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, de intervenció integral de l'Administració ambiental

Descripció: Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

Objecte: Aquesta Llei regula el procés d'adequació a la Llei 3/1998 i estableix també un procediment coercitiu específic per a garantir l'eficàcia del dit procés, de tal manera que les activitats d'incidència ambiental que en el moment de l'entrada en vigor de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, estiguin classificades en els annexos I i II de la dita Llei i que no hagin obtingut ni sol·licitat encara l'autorització o la llicència ambientals, d'acord amb el que estableix la dita Llei, han de sol·licitar l'autorització o la llicència ambientals segons el que estableix el Programa d'adequació de les activitats d'incidència ambiental a la Llei 3/1998, que ha de formular el Govern.

Data que entra en vigor: L'endemà de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 4167, de 5 de juliol de 2004.

( Podeu trobar l'esmentada Llei a través de l'enllaç adjunt que apareix a la zona d'informació annexa ).