Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica

Objecte: És objecte d'aquest Reglament regular els procediments per a la formulació del Pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i per a l'elaboració, aprovació i revisió de la resta d'instruments de la planificació hidrològica del Districte de Conca Fluvial de Catalunya en desenvolupament del que estableix el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 4740, de 17 d'octubre de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)