Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: ORDRE VCP/17/2008, de 14 de gener, de modificació de l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística

Descripció: ORDRE VCP/17/2008, de 14 de gener, de segona modificació de l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l'Ordre VCP/13/2007, de 24 de gener.

 

Objecte: Es modifica l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

 

Data d'entrada en vigor: L'endemà de la publicació al DOGC.

 

Publicació oficial: DOGC núm. 5057, de 28 de gener de 2008.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)