Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Instrucción de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre acceso a la consulta de los libros de defunciones de los registros civiles, dictada en desarrollo de la DA 8ª de la Ley 52/2007

Descripció: Instrucción de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre acceso a la consulta de los libros de defunciones de los registros civiles, dictada en desarrollo de la disposición adicional octava de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.

Objecte: L'objecte d'aquesta Instrucció és establir les regles necessàries per donar compliment a les previsions de la disposició addicional 8a de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures a favor de qui va patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, que estableix que el Govern, a través del Ministeri de Justícia, dictarà les disposicions necesssàries per a facilitar la consulta dels llibres de les actes de defuncions dels registres civils.

Data en què entra en vigor: Als vint dies de la publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 285, de 26 de novembre de 2008.

(Trobareu l'enllaç a la Instrucció a la zona d'informació annexa.)