Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Instrucción de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007

Objecte: La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures a favor de qui va patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, estableix, en la disposició addicional setena, la possibilitat d'adquirir per opció la nacionalitat espanyola d'origen per a les persones el pare o mare de les quals hagués estat originàriament espanyol i per als néts de qui van perdre o van haver de renunciar a la nacionalitat espanyola com a conseqüència de l'exili. Mitjançant aquesta Instrucció, la Direcció General dels Registres i del Notariat, ha dictat les directrius sobre l'exercici i abast d'aquest dret, així com les normes de procediment necessàries per agilitzar la tramitació de sol·licituds als registres civils.

 

Data en què entra en vigor: A l'entrada en vigor de la disposició addicional setena de la Llei 52/2007, que entrarà en vigor el 27 de desembre de 2008.

 

Publicació oficial: BOE núm. 285, de 26 de novembre de 2008.

 

(Trobareu l'enllaç a la Instrucció a la zona d'informació annexa.)