Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 423/2011, de 25 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 157/1996, de 2 de febrero, por el que se dispone la actualización mensual del censo electoral y se regulan los datos necesarios para la inscripción en el mismo

Objecte: Aquest Reial decret modifica la redacció dels articles 1,2, i 3 i suprimeix l'article 4 referent a "nformació referida a inhabilitats" del Reial Decret, pel qual es disposa l'actualització del cens electoral i regula les dades necessàries per a la inscripció en el mateix.

Aquest Reial decret deroga totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin allò establert a aquest decret.

Data en què entra en vigor: Aquest Reial decret e entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 73, de 26 de març de 2011.

  (Podeu trobar la Resolució a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)