Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden EHA/2881/2011, de 24 de octubre, sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2011 aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas

Descripció: Ordre EHA/2881/2011, de 24 d'octubre, sobre índexs de preus de mà d'obra i materials corresponents als mesos de gener, febrer i març de 2011 aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques.

Objecte: Publicar els índex de preus de mà d'obra i materials corresponents als mesos de gener, febrer i març de 2011 aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques.

Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 259 de 27 d'octubre de 2011.

 

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre a la zona d'informació annexa)