Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ GRI/1547/2012, d'ampliació dels terminis previstos a la Resolució GRI/1418/2012, per la qual es publiquen les bases i les convocatòries per a la provisió dels llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació estatal

Descripció: Resolució GRI/1547/2012, de 27 de juliol, per la qual s'acorda ampliar els terminis previstos a la Resolució GRI/1418/2012, de 4 de juliol, per la qual es publiquen les bases comunes i les convocatòries del concurs ordinari de Catalunya per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals, reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.

Objecte: Ampliar en 7 dies hàbils el termini previst en la base 3.1 de l'Annex 1 de la Resolució GRI/1418/2012, que preveu un termini de quinze dies hàbils a partir de la publicació del concurs en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per presentar les sol·licituds de participació en el concurs i la documentació que s'indica en la mateixa base.

Ampliar en 15 dies naturals el termini previst en la base 9.3 de l'Annex 1 de la Resolució GRI/1418/2012, que
preveu que la resolució del concurs serà tramesa a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en el termini dels trenta dies naturals següents a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Publicació oficial: DOGC núm. 6183, de data 22 de juliol de 2012.


(Podeu trobar la Resolució a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa. Així mateix trobareu com a fitxa relacionada la Resolució GRI/1418/2012).