Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo

(Al BOE núm. 227, de 20 de setembre, s'ha publicat l'acord de convalidació del present Reial decret llei, el qual podeu trobar com a URL adjunta a la zona d'informació annexa).

 

Descripció: Reial decret llei 23/2012, de 24 d'agost, pel qual es prorroga el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

Objecte Prorrogar el "Plan Prepara", que contempla una ajuda del 75% de l'IPREM (400 euros) per als aturats que hagin esgotat les seves prestacions. Entre d'altres novetats, aquesta quantitat serà del 85% de l'IPREM (452 euros) quan el beneficiari acrediti tenir tres o més persones al seu càrrec (per exemple al seu cònjuge i a dos fills).

Els ajuntaments hauran d'entregar un certificat als aturats que així ho demanin, especificant si el sol·licitant percep qualsevol tipus d'ajuda municipal.

La DF 1a del present Reial decret llei modifica preceptes del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat.

Data en què entra en vigor: El dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat i produeix efectes des del 16 de juliol de 2012.

Publicació oficial: BOE núm. 204, de 25 d'agost de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç de la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).