Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes

(Al DOGC núm. 6249, de 8 de novembre de 2012, ha sortit publica la RESOLUCIÓ 743/ IX, de 30 d'octubre de 2012, per la qual es valida el present Decret llei. Podeu trobar la Resolució com a arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

 

Objecte: Establir el règim de complements de la prestació d'incapacitat temporal del funcionaris i personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat o al servei d'altres organismes, entitats, fundacions, consorcis amb participació de la Generalitat, per tal d'adaptar-los a allò establert a l'article 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

El règim de complements s'incorpora a la normativa catalana a través de la modificació de la DA Sisena de la Llei 5/2012, del 5 de març, de mesures fiscals financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

Data en què entra en vigor: El 15 d'octubre de 2012.

Publicació oficial: DOGC núm. 6221 de 27 setembre de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç de la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).