Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Recurs d'inconstitucionalitat núm 2255-2016, contra els articles 1, 4, 9.1, 11 i 12 de la Llei del Parlament de Catalunya 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012 -Providència de 20 de setembre de 2016-

Objecte:

El Ple del Tribunal Constitucional, per auto de 20 de setembre actual, en el recurs d'inconstitucionalitat número 2255-2016, promogut per l'Advocat de l'Estat, en representació del President del Govern, ha acordat: Aixecar la suspensió dels articles 1, 4 , 9.1, 11 i 12 de la Llei del Parlament de Catalunya 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits i de modificació de normes tributàries, i de la Llei 3/2012, suspensió que es va produir amb l'admissió de l'esmentat recurs d'inconstitucionalitat i que va ser publicada al «Butlletí Oficial de l'Estat» número 109, de 5 de maig del 2016.