Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 89/2010, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), i es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició

Objecte:

- Aprovar el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.

- Regular el règim de la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.

- Desenvolupar la regulació del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció que efectua la Llei 8/2008, de 10 de juliol.

 

Data en què entra en vigor: Aquest Decret entra en vigor al cap d'un mes de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Publicació oficial: DOGC 5664, de 6 de juny de 2010.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)