Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1043/2013, de 27 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de clases pasivas para el año 2014

Descripció: Reial decret 1043/2013, de 27 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives per a l'any 2014.

Objecte: Desenvolupar, en matèria de Classes Passives, les previsions contemplades a la normativa, i establir la revalorització de les pensions en un 0,25 per cent, qualsevol que sigui la seva legislació reguladora, excepte les excepcions legalment previstes en la referida llei. Així mateix, es fixen en aquest reial decret les regles i el procediment per efectuar la revalorització i el sistema de concessió de complements econòmics per a les pensions mínimes.

Data en què entra en vigor: L'endemà de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 312, de 30 de desembre de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç a la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).