Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 5/2014, por el que se prevé una oferta de empleo publico extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013 (LRSAL)

(S'ha publicat l'Acord de convalidació del present Reial decret llei al BOE núm. 112 de 8 de maig de 2014, el qual trobareu a la zona d'informació annexa).

 

Descripció: Reial decret llei 5/2014, de 4 d'abril, pel qual es preveu una oferta pública d'ocupació extraordinària i addicional per a l'impuls de la lluita contra el frau fiscal i l'aplicació de les mesures previstes en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local

Objecte: Autoritzar, addicionalment a la taxa de reposició prevista en l'article 21 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014, la convocatòria de:

- fins a 210 places en l'Escala de funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

- 166 places de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Data d'entrada en vigor: El dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació: BOE núm. 83, de 5 d'abril de 2014.


 
(Podeu trobar la Resolució a la zona d'informació annexa).