Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa sobre els diferents règims aplicables a la revisió de preus dels contractes públics

Objecte:

Aquesta recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa sobre l'aplicació del nou règim jurídic de revisió de preus creat com a conseqüència de la disposició addicional 88a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'estat per 2014 i la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexación de l'economia espanyola, regula els diferents règims aplicables a la revisió de preus dels contractes públics d'acord amb la normativa aplicable en cada moment temporal concret.