Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado

Descripció:

Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableixen les condicions d'ús de la plataforma FACe-Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat.


Objecte:

Millorar l'eficiència així com erradicar la morositat de les Administracions Públiques.


Data d'entrada en vigor:

A partir del dia següent de la seva publicació al BOE, és a dir, a partir del 29 de juny de 2014.


Publicació oficial:

BOE núm. 157, de 28 de juny de 2014.


Observacions:

Conté les condicions d'ús de la plataforma FACe-Punt general d'entrada de factures electròniques, i les citades condicions d'ús seran, així mateix, publicades en la plataforma electrònica FACe http://www.face.gob.es i en el Centre de Transferència de Tecnologia –CTT– de l'Administració General de l'Estat, http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face.