Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ 774/X del Parlament de Catalunya, per la qual es fa pública la derogació del Decret llei 3/2014, del 17 de juny, pel qual s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local

Objecte:

Derogar el Decret llei 3/2014, del 17 de juny, pel qual s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a Catalunya de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, en tant que no ha estat validat pel Parlament en el termini que estableix l'article 64.2 de l'Estatut d'autonomia.