Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: LLEI 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014

 

Objecte: Pel que fa als ens locals és d'especial interès el títol VI, dedicat a la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat, i que regula la distribució del Fons de cooperació local de Catalunya, d'acord amb criteris basats en les especificitats de l'organització territorial i en les modificacions sobre el règim de les competències locals, que resulten de la legislació de règim local i de les lleis sectorials.

Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en  el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC núm. 6551, de 30 de gener de 2014.

 

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)