Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l'Administració de la Generalitat

Objecte: Establir el règim de jornada i horaris aplicable al personal de l'Administració de la Generalitat que ocupa llocs de treball reservats al personal funcionari i presta serveis en règim de dret administratiu als departaments, organismes autònoms administratius, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, i entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer.

Aquest Decret no és aplicable al personal funcionari dels ens locals de Catalunya.

Data d'entrada en vigor: L'endemà d'haver estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC núm. 6139, de data 31 de maig de 2012.

 

(Podeu trobar l'enllaç al Decret com a URL adjunta a la zona d'informació annexa.)