Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolució de 2 d'agost de 2012, de la Direcció general de Tributs, sobre el tipus impositiu aplicable a determinades lliuraments de béns i prestacions de serveis en l'Impost sobre el Valor Afegit

Objecte: Aquesta Resolució especifica el Tipus impositiu aplicable a determinats lliuraments, adquisicions intracomunitàries i importacions de béns, i prestacions de serveis, el tipus impositiu vigent en els lliuraments de béns i prestacions de serveis com a conseqüència de la variació dels tipus i corregeix errors del Reial decret-Llei 20/2012.

 

Data que entra en vigor: Aquesta Llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació.

Publicació oficial: BOE núm 187, de 6 d'agost de 2012.

(Trobareu la norma a la zona d'informació annexa)