Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social

Descripció: Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l'Índex de revalorització del sistema de pensions de la Seguretat Social.

Objecte: Aquesta llei té per objecte definir el factor de sostenibilitat només a efectes de la pensió de jubilació, i mantenir la proporcionalitat entre les contribucions al sistema i les prestacions esperades, de manera que es garanteixi a les generacions presents i futures la percepció de pensions adequades i suficients.

Aquest factor de sostenibilitat serà d'aplicació a les pensions de jubilació que es generin a partir de l'1 de gener de 2019.

També modifica l'article 48 de la Llei General de Seguretat Social, aprovada pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que fa a la revalorització de les pensions del Sistema de Seguretat Social.

Data que entra en vigor: El dia següent al de la seva publicació oficial.

Publicació oficial: BOE núm. 309, de 26 de desembre de 2013.

 

(Podeu trobar l'enllaç a la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).