Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2012, per la qual es modifiquen els procediments establerts en l'annex II del Reglament del Registre Telemàtic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a l'addició d'un nou procediment

 (Al DOGC núm. 6110, de 02.04.2012 s'ha publicat una correcció d'errada que trobareu com a URL adjunta a la zona d'informació annexa).

 

Objecte: Modificar l'annex II del Reglament del Registre Telemàtic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, aprovat el 18 de juliol del 2006 i publicat en el DOGC del 29 de setembre del mateix any, amb l'addició del procediment anomenat "Comunicació dels contractes art. 29 TRLCSP àmbit local". L'origen de la tramesa és qualsevol ens que pertanyi a l'àmbit de l'Administració local.

Data d'entrada en vigor: L'endemà de la seva publicació al DOGC.

Publicació: DOGC núm. 6110, de 18 d'abril de 2012.

 

(Podeu trobar la Resolució a la zona d'informació annexa).