Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ de 24 de març de 2014, de publicació de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la forma en què els consorcis d'àmbit local han de trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics

Descripció: RESOLUCIÓ de 24 de març de 2014, de publicació de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la forma en què els consorcis d'àmbit local han de trametre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya el Compte general per mitjans telemàtics.

Objecte: El Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha adoptat un acord en data 18 de ma de 2014, relatiu a la forma en què els consorcis d'àmbit local han de trametre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per mitjans telemàtics.

Entrada en vigor: Aquest Acord entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC núm. 6591, de 23 de ma de 2014.

 

(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a la Resolució ).