Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos

Descripció:

Resolució de 25 de novembre de 2015, de la Secretaria de Estat d'Administracions Públiques, per la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.


Objecte:

Modificar la Resolució de 28 de desembre pel que fa a la millora de les condicions de treball relacionades amb la flexibilitat de la jornada, a la recerca de les màximes possibilitats de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.