Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2013

Descripció: Resolució de 26 de juny de 2013, de la Secretaria General del Tesoro i Política Financera, per la qual es publica el tipus legal d'interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l'any 2013.

Objecte: El tipus legal d'interès de demora durant el segon semestre natural de 2013 serà del 8,5 per cent

Entrada en vigor: L'endemà de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 155, de 29 de juny de 2013.

 

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)