Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: ORDRE GRI/228/2013, de 19 de setembre, de modificació de diverses ordres reguladores de bases de convocatòries dels fons europeus en el marc del Programa operatiu dels fons FEDER Catalunya, tram local, 2007-2013

 

Objecte: Modificar diverses ordres reguladores de bases de convocatòries del fons FEDER tram local, 2007-2013. Es modifiquen els terminis d'inici i finalització de l'execució i de pagament de la despesa.

Beneficiaris: Els que s'estableixin a les bases respectives.

Terminis: El termini de presentació de les sol·licituds serà el que s'estableixi a les bases respectives.

Publicació oficial: DOGC núm. 6472, de 3 d'octubre de 2013.

Òrgan gestor: Departament de Governació i Relacions Institucionals

 

(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a l'Ordre. Així mateix, trobareu com a fitxes relacionades les Ordres reguladores de les bases del fons FEDER modificades per la present Ordre
) .