Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvenció: ORDRE GRI/177/2011, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4

Descripció: Ordre GRI/177/2011, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar projectes de municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, i s'obre la convocatòria per presentar sol·licituds.

Objecte: Aprovar les bases reguladores per seleccionar projectes d'actuació integral als municipis amb una població de dret de fins a 3.000 habitants, segons les xifres oficials del padró referides a l'any 2010 publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), susceptibles de cofinançament pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més, que consten en l'annex d'aquesta Ordre.

Obrir la convocatòria per presentar sol·licituds d'operacions susceptibles de ser cofinançades pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble Més.

Beneficiaris: els municipis de Catalunya amb una població de dret de fins a 3.000 habitants, excepte els municipis que ja tinguin atorgada una altra subvenció FEDER.

Terminis: El termini de presentació de sol·licituds comença ea partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordre i  finalitza el 20 de setembre de 2011.

Publicació oficial: DOGC núm. 5931, de 29 de juliol de 2011.

Òrgan gestor: Departament de Governació i Relacions Institucionals.

 

 
(A la zona d'informació annexa trobareu l'enllaç a la Resolució )