Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[derogada] Subvenció: ORDRE CMC/93/2008, de 26 de febrer, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions destinades al funcionament i les activitats dels museus

(Aquestes bases han quedat sense efecte d'acord amb allò disposat a l'Annex 3 de la Resolució CLT/92/2012, de 31 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de 20 de gener de 2012 del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases generals i específiques que han de regir la concessió de subvencions en matèria cultural).

 

Objecte: Convocar la concessió de subvencions destinades al funcionament i les activitats dels museus.

Beneficiaris: Les entitats locals.

Termini: S'establirà a la convocatòria corresponent.

Publicació oficial: DOGC núm. 5087, de data 10 de març de 2008.

Òrgan gestor: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

 

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre a la zona d'informació annexa.)