Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias

(Aquesta llei deroga el Reial decret llei 8/2012, de 16 de març, de contractes d'aprofitament per torn de béns d'ús turístic, d'adquisició de productes vacacionals de llarga durada, de revenda i d'intercanvi).

 

Descripció: Llei 4/2012, de 6 de juliol, de contractes d'aprofitament per torn de béns d'ús turístic, d'adquisició de productes vacacionals de llarga durada, de revenda i d'intercanvi i normes tributàries.

Objecte: La regulació dels contractes de comercialització, venda, revenda de drets d'aprofitament per torn de béns d'ús turístic i de productes vacacionals de llarga durada, així com als contractes d'intercanvi, quan aquests se celebrin entre un empresari i un consumidor.

L'article 171 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat, entre d'altres, competència exclusiva en l'ordenació, regulació i classificació d'empreses i establiments turístics així com en la regulació dels drets i deures específics de les persones usuàries i prestadores dels serveis turístics i dels mitjans alternatius de resolució de conflictes. Per tant, aquesta norma no serà d'aplicació directa a Catalunya, que es regirà en aquest àmbit per allò establert al Decret 183/2010, d'establiments d'allotjament turístic.

Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació oficial.

Publicació oficial: BOE núm. 162, de 7 de juliol de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç a la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).