Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic

(Al DOGC núm. 6347, de 3 d'abril de 2013, s'ha publicat una correcció d'errades que podeu trobar com a arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal del SAM ha elaborat un resum amb els principals aspectes del Decret que afecten als ens locals, el qual podeu trobar com a arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

 

Objecte: Establir la regulació sobre els establiments d'allotjament turístic i els habitatges d'ús turístic.

El present Decret deroga les normes següents:

- Decret 183/2010, de 23 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic.

- Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d'ús turístic

Data en què entra en vigor: Al cap de vint dies de la seva publicació oficial.

Publicació oficial: DOGC núm. 6268, de 5 de desembre de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç de la Llei a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).