Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial

Descripció: Ordre IET/221/2013, de 14 de febrer, per la qual s'estableixen els peatges d'accés a partir d'1 de gener de 2013 i les tarifes i cosines de les instal·lacions del règim especial.

Objecte: Establir a la Disposició transitòria única una pròrroga indefinida perquè els Ajuntaments i Entitats Locals puguin seguir sent subministrats per comercialitzador d'últim recurs.

Data en què entra en vigor: Aquesta Ordre entra en vigor el dia següent al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Publicació oficial: BOE núm. 41, de 16 de febrer de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).