Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 1/1999, de 30 de març, de modificació de la disposició final quarta de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental

 

(Aquesta llei ha estat derogada per la Lei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats)

 

Objecte: Aquesta llei modifica la disposició final quarta de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

 

Data que entra en vigor: Al dia següent de la seva publicació al DOGC.

 

Publicació oficial: DOGC núm. 2861, de 6 d'abril de 1999.