Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros

(Al BOE núm. 173, de 20 de juliol de 2013, s'ha publicat l'acord de convalidació del present Reial decret llei).

(Al BOE número 166, de 12 de juliol de 2013, s'ha publicat una correcció d'errades del present Reial decret llei 8/2013, que trobareu coma URL adjunta a la zona d'informació annexa).

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum del present Reial decret llei que podeu trobar com a arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

(A data 5 de juliol de 2013, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha elaborat un document amb les qüestions més rellevants relatives a les mesures per a l'eradicació de la morositat -articles 1 a 7 i 14 a 19- del present Reial decret llei 8/2013, el qual trobareu com a arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

A data 1 de juliol de 2013, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha elaborat una nota sobre el desenvolupament de la tercera fase del mecanisme de pagament a proveïedors del present Reial decert llei 8/2013, el qual trobareu com a arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).

 

Descripció: Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers.

Objecte: Iniciar una nova fase del mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, que permeti la cancel·lació de les seves obligacions pendents de pagament amb els seus proveïdors que siguin líquides, vençudes i exigibles amb anterioritat a 31 de maig de 2013.

Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació oficial.

Publicació oficial: BOE núm. 155, de 29 de juny de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç al Reial decret i a la web del MINHAP on podeu trobar més informació sobre aquest Reial decret, a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).