Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Legislació: Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, que regula los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje

Descripció: Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, en desenvolupament del Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual.

Objecte: Regular els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge. Aquest contracte té per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.

Data en què entra en vigor:  L'endemà de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE número 10, d'11 de gener de 2014.

 

(Podeu trobar el tex complet de l'ordre a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa).