Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1017/2013, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2014 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016

Descripció: Reial decret 1017/2013, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual 2014 del Pla Estadístic Nacional 2013-2016.

Objecte: El Pla Estadístic Nacional 2013-2016 conté les estadístiques per a finalitats estatals que han de dur-se a terme en aquest quatrienni pels serveis de l'Administració General de l'Estat o qualssevol altres entitats d'ella depenents.

Quan la naturalesa de determinades estadístiques ho requereixi, els serveis estadístics podran acordar la seva realització a través de celebració d'acords, convenis o contractes amb altres organismes de l'Administració General de l'Estat, de les Administracions Autonòmiques o Locals o amb particulars, els qui quedaran obligats al compliment de les normes del secret estadístic igual que el servei estadístic responsable.

Data en què entra en vigor: Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2014.

Publicació oficial: BOE núm. 311, de 28 de desembre de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç al Reial decret norma a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).