Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público

(Al BOE número 14, de 17 de gener de 2012 ha sortit publicat l'Acord de convalidació del present Reial decret llei, el qual el podeu trobar com a URL adjunta a la zona d'informació annexa) 

(Al BOE número 8, de 10 de gener de 2012 ha sortit publicada una correcció d'errades del present Reial decret llei, la qual la podeu trobar com a URL adjunta a la zona d'informació annexa)

(La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal del SAM de la Diputació de Tarragona, ha elaborat un resum amb els aspectes del present Reial decret llei que són d'especial interès per als ens locals)

 

Descripció: Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.

Objecte: Establir tot un conjunt de mesures en diverses matèries (personal, tributari, d'endeutament, de patrimoni, Seguretat Social, IRPF) amb l'objectiu de reduïr el dèficit públic.

Data en què entra en vigor: El dia 1 de gener de 2012.

Publicació oficial: BOE núm. 315, de 31 de desembre de 2011.

 

(Trobareu l'enllaç al Reial decret a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Així mateix trobareu el resum a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa).