Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia

Descripció:

Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.


Objecte:

Modificació de normativa diversa per, d'acord amb l'exposició de motius, assolir els objectius de millora de l'ocupació i de les vendes, l'augment de la capacitat productiva del país, el foment de la inversió empresarial per mantenir l'obertura dels establiments, la dinamització del consum privat i el volum de negoci del sector.

La present Llei estableix diverses modificacions d'afectació a l'àmbit de les administracions públiques i, en concret, a l'àmbit local:

- Préstecs a les entitats locals pel fons per al finançament dels pagaments a proveïdors -article 3-
- Comerç minorista - article 4 a 6-
- Horaris comercials -article 7- (modificació de la Llei 1/2004, de 21 de desembre, d'horaris comercials)
- Mesures fiscals en relació a l'IIVTNU (arts. 122 a 124)


Data d'entrada en vigor:

El present reial decret llei entra en vigor el dia de la seva publicació, és a dir, el 5 de juliol de 2014.

Per altra banda, els articles 92, 98 i 100 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, conservaran la seva eficàcia fins avui d'aplicació del primer Document de Regulació Aeroportuària (DAURA), a l'efecte aquesta de la qual data es publicarà en el «Butlletí Oficial de l'Estat» per resolució del Secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge.

Finalment, l'article 73 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, conservarà la seva eficàcia fins avui d'aplicació de l'ordre del titular del Ministeri de Foment prevista en l'article 32.3 d'aquest reial decret llei.

Les mesures previstes en aquesta llei són d'aplicació, en els supòsits en què així s'especifica, des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.


Publicació oficial:

BOE núm 252, de 17 d'octubre de 2014.


Observacions:

Les mesures previstes en aquesta llei són les mateixes (amb algun matís) que les previstes al Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència (BOE núm 163, de 5 de juliol de 2014). Bàsicament s'ha convertit en Llei l'esmentat Reial decret llei.

La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal ha elaborat un resum de la present Llei, el qual el trobareu com a arxiu adjunt.