Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[ Disposició anul·lada] Legislació: Decret llei 7/2014, de 23 de desembre, pel qual es deroga la lletra b) de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials

Objecte:

Derogar la lletra b) de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 6777, de 24 de desembre de 2014.


Observacions:

- Al BOE núm. 242, de 9 d'octubre de 2015, s'ha publicat el Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5272-2015, que produeix la suspensió de la vigència i aplicació del present Decret llei des de la data d'interposició del recurs (23 de setembre de 2015), per a les parts del procés, i des de la publicació del corresponent edicte en el «Butlletí Oficial de l'Estat» per als tercers.

- Al DOGC núm. 6799, de 29 de gener de 2015, s'ha publicat la Resolució 909/X, del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 7/2014, del 23 de desembre, pel qual es deroguen la lletra b de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.

- Al BOE núm. 263, de 31 d'octubre de 2016, s'ha publicat la Sentencia  157/2016,  de  22  de  septiembre  de  2016, que declara la inconstitucionalitat i nul·litat del Decret llei 7/2014, del 23 de desembre, pel qual es deroguen la lletra b de l'apartat 3 i el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.