Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret 177/2015, de 4 d'agost, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015

Objecte:

Aquest Decret té per objecte regular les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015.


Data d'entrada en vigor:

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 6928, del 5 d'agost de 2015.