Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (text consolidat)

(versió consolidada a 31.01.2014)

 

Objecte: Aquest Decret aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües, degut a la dispersió normativa existent. Es deroguen, entre d'altres, les següents disposicions: la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua; els articles 15 a 21 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro; els preceptes vigents de la Llei 4/1990, de 9 de març, d'ordenació de l'abastament de l'aigua a l'àrea de Barcelona; els preceptes vigents de la Llei 5/1990, de 9 de març d'infraestructures hidràuliques de Catalunya; i els preceptes vigents de la Llei 19/1991, de 7 de novembre, de reforma de la Junta de Sanejament.

Data que entra en vigor: L'endemà de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 4015, de 21 de novembre de 2003.

Font: Portal jurídic de Catalunya.

 

(Podeu accedir al text consolidat de la Llei a través de l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa).