Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: ORDRE PRE/337/2005, de 14 de juliol, reguladora del contingut, el format i el suport informàtic de l'informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l'informe de verificació del document d'avaluació en materia de prevenció d'incendis

Objecte: Aquesta Ordre desplega la previsió continguda a l'art. 10 del Decret 50/2005, de 29 de març i determina el contingut dels informes de verificació de les avaluacions ambientals i dels documents d'avaluació en matèria de prevenció d'incendis.

Data que entra en vigor: l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Publicació oficial: DOGC 4438 d'1 d'agost de 2005 del Departament  de la Presidència

( Podeu trobar l'Ordre esmentada a través de l'enllaç adjunt que apareix a la zona d'informació annexa).