Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: ORDEN TAS/718/2008, de 7 de marzo, que desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, que regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta

Descripció: ORDEN TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

Objecte: L'Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, desenvolupa el Reial decret 395/2007, de 23 de març, que regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació en matèria de formació d'oferta.

Data en què entra en vigor: L'endemà de la publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 67, de 18 de març de 2008.

 

(Trobareu l'enllaç a aquesta Ordre a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)