Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Reglamento (CE) Nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007

Descripció: Reglament (CE) nº 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007 que modifica el Reglament (CE) nº 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV.

 

Objecte: Adaptar l'estructura, els codis i les descripcions del CPV en funció de l'evolució dels mercats i de les necessitats dels usuaris.Publicació oficial: DOUE núm. L74/1, de 15 de març de 2008.(Trobareu l'enllaç del Reglament a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)