Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Objecte: Corregir errades al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (DOGC núm. 5709, pàg. 66283, de 7.9.2010).

Data en què entra en vigor: Aquest Decret entra en vigor al cap de 20 dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Publicació oficial: DOGC 5786, de 30 de desembre de 2010.

 

 (Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).