Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Derogada] Legislació: ORDRE AAM/389/2014, de 19 de desembre, per la qual es regula el procediment d'habilitació del personal tècnic per elaborar i signar els plans de dejeccions ramaderes i s'estableix la utilització de l'aplicació informàtica dels plans de dejeccions ramaderes i nitrogen (GDN)

Objecte:

Aquesta Ordre té per objecte:

a) Establir el procediment d'habilitació del personal tècnic que ha de redactar i signar els plans de gestió de dejeccions ramaderes a què es refereix l'article 67.3 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

b) Establir l'obligatorietat de la utilització de l'aplicació informàtica GDN (Gestió de Dejeccions ramaderes i Nitrogen) per a l'elaboració dels plans de gestió de dejeccions ramaderes establerts a l'article 67 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i al Decret 136/2009, d'1 de setembre.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació oficial.


Publicació oficial:

DOGC núm. 6782, de 5 de gener de 2015.